Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây Lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)

Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây Lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)Authors: Phạm, Kim ThoaKeywords: Cây Lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Xác định được đặc điểm thực vật và xác định được tên khoa học của cây Lá diễn trồng ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đồng thời chiết xuất, phân lập và xác định được cấu trúc của một số hoạt chất phân lập từ cây Lá diễn.Description: 52 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55117Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nghiên cứu bào chế liposome làm chất mang thuốc

Title: Nghiên cứu bào chế liposome làm chất mang thuốcAuthors: Nguyễn, Thị ThúyKeywords: Liposome;Thuốc;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Nghiên cứu quy trình giảm và đồng nhất kích thước tiểu phân, đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến đặc tính tiểu phân (KTTP và thế zeta) của liposome.Description: 54 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55118Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)

Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)Authors: Đỗ, Thị Nghĩa TìnhKeywords: Cây dâu tằm;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Nghiên cứu được đặc điểm về thực vật cây Dâu tằm; Định tính được các nhóm chất trong lá cây Dâu tằm; Chiết xuất, phân lập và xác định được cấu trúc một số chất từ lá cây Dâu.Description: 72 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55121Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nghiên cứu tác dụng chống đông máu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp và Tam thất hoang trên in vitro

Title: Nghiên cứu tác dụng chống đông máu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp và Tam thất hoang trên in vitroAuthors: Nguyễn, Thị Tuyết TrinhKeywords: Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.);Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Xây dựng mô hình đánh giá tác dụng chống đông máu trên in vitro, đồng thời nghiên cứu tác dụng chống đông máu trên in vitro của các phân đoạn dịch chiết SVD và TTH thông qua các chỉ số PT và APTT.Description: 58 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55122Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Vài nét về phật giáo với thời lý

Title: Vài nét về phật giáo với thời lýAuthors: Thích Gia QuangKeywords: Phật giáo;Thời LýIssue Date: 2000Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Vai trò của Phật giáo trong thời lý đối với dân tộc taDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr. ; TNS11017URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58063Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Bát nhã ba la mật đa cốt tủy là đại thần chú

Title: Bát nhã ba la mật đa cốt tủy là đại thần chúAuthors: Trịnh Văn HiếnKeywords: Bát nhã ba la mật đa;Phật giáoIssue Date: 2000Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;5tr. ; TNS11018URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58064Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam

Hình ảnh
Kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng nhượng quyền thương mại chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như sự chuyển giao, tiếp nhận, mối quan hệ và môi trường... 
Nghiên cứu này chỉ ra các nhân tố thành phần thuộc về mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại gồm có cam kết, niềm tin và sự hài lòng; đồng thời chỉ rõ cách thức mà các yếu tố này tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng nhượng quyền.  Đặc biệt, thông qua phương pháp phân tích nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính, tác giả nhận thấy niềm tin là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả hoạt động kinh doanh trong yếu tố mối quan hệ. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới và phát triển không ngừng hình thức nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác
Title: Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt NamAuthors: Nguyễn, Khánh TrungKeywo…

Những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay

Hình ảnh
Bài viết tập trung phân tích những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là: (i) Cơ cấu lao động và việc làm còn nhiều bất hợp lý; (ii) Chất lượng lao động và việc làm còn rất thấp.  Để khắc phục những hạn chế này, cần nâng cao năng lực làm chủ của lực lượng lao động thông qua hai cách thức cơ bản là đổi mới toàn diện nền giáo dục - đào tạo của quốc gia và gia tăng sức ép cạnh tranh thông qua hội nhập quốc tế

Title: Những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động ở Việt Nam hiện nayAuthors: Lê, Thị Hồng ĐiệpKeywords: Lao động, việc làm, thất nghiệp, thị trường lao độngIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 30;Số 4 (2014)Abstract: Bài viết tập trung phân tích những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là: (i) Cơ cấu lao động và việc làm còn nhiều bất hợp lý; (ii) Chất lượng lao động và việc làm còn rất thấp. Để khắc phục những hạn chế này, c…

Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01

Title: Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01Authors: Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Doãn, Thị Vân AnhIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật - Khoa Luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52837Appears in Collections:LAW - Master Theses

Bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Title: Bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)Authors: Chu, Hồng Thanh , người hướng dẫn
Trần, Thị Huyền TrangIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: Electronic Resources
Luận án TS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)- Khoa luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52843Appears in Collections:LAW - Master Theses

Development and evaluation antitumor activity of PEGylated liposomal doxorubicin on tumor-bearing BALB/c-Foxn1nu mice model

Title: Development and evaluation antitumor activity of PEGylated liposomal doxorubicin on tumor-bearing BALB/c-Foxn1nu mice modelAuthors: Nguyen, Thanh Hai
Bui, Thanh TungKeywords: Doxorubicin;liposome;PEGylated;Tumor-bearing mice;HT29Issue Date: 2015Publisher: Journal of Applied Pharmaceutical ScienceAbstract: Doxorubicin hydrochloride is an antitumor antibiotic derived from anthracyclines. It has had limited use because of its dose-related cardiotoxicity and myelosuppression. Liposomes have been used as a vehicle for administration of pharmaceutical drugs because of their ability to improve the delivery of drugs to tumors, increase therapeutic efficacy, and decrease toxicity to normal cells. The aim of this study is to prepare a new liposomal dxorubicin on a large -scale and evaluate its antitumor activity in vivo. Liposomes were formed using the hydration of a thin lipid film method, and doxorubicin was loaded through a pH gradient technique. Based on TEM images, large la…

Patient Satisfaction withMethadone Maintenance Treatment in Vietnam: A Comparison of Different Integrative-Service Delivery Models

Title: Patient Satisfaction withMethadone Maintenance Treatment in Vietnam: A Comparison of Different Integrative-Service Delivery ModelsAuthors: Nguyen, Hoang LongIssue Date: 2015Publisher: Plos oneAbstract: Background Patient satisfaction is an important component of quality in healthcare delivery. To inform the expansion of Methadone Maintenance Treatment (MMT) services in Vietnam, we exam-ined the satisfaction of patients with regards to different services delivery models and identi-fied its associated factors. Methods We interviewed 1,016MMT patients at 5 clinics in Hanoi and Nam Dinh province. Themodi-fied SATIS instrument, a 10-item scale, was used tomeasure three dimensions:“Services quality and convenience”,“Health workers’capacity and responsiveness”and“Inter-profes-sional care”. Results The average score was high across three SATIS dimensions. However, only one third of patients completely satisfied with general health services and treatment outcomes. Older age, …

Sự Truyền bá của Đạo Phật ở khu vực Âu Mỹ

Title: Sự Truyền bá của Đạo Phật ở khu vực Âu MỹAuthors: GS. Hoàng, Tâm XuyênKeywords: Đạo PhậtIssue Date: 1997Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Đạo Phật truyền bá vào khu vực Âu Mỹ tới nay ước tính khoảng 150 năm.Description: Tạp chí nghiên cứu phật học 1997 ;4tr. ; TNS10905URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56976Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Mấy suy nghĩ về văn hóa, đạo đức tôn giáo trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Title: Mấy suy nghĩ về văn hóa, đạo đức tôn giáo trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcAuthors: Nguyễn, Xuân HàKeywords: Tôn giáo;Văn hóa;Đạo đức tôn giáo;Văn hóa tôn giáoIssue Date: 2004Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Trình bày một số ý kiến về văn hóa, đạo đức tôn giáo trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: khái niệm về văn hóa, khái quát về một số tôn giáo lớn ở Việt Nam (Đạo Phật, Công giáo, Đạo Cao Đài)...Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2004; 3 tr. ; TNS10316URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57105Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014. Luân văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03

Title: Hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014. Luân văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03Other Titles: The legal consequences of the annulment of illegal marriage under the Marriage and Family Act 2014Authors: Nguyễn, Tài Dương
Lê, Đình Nghị, người hướng dẫnKeywords: Luật hôn nhân gia đình;Pháp luật;Hủy hôn nhân trái pháp luật;Hậu quả pháp lýIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật theo luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành về vấn đề hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật.Description: 76 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54153Appears in Collections:LAW - Master Theses

Biện pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi trong luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh tỉnh Thái Nguyên) : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 04

Title: Biện pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi trong luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh tỉnh Thái Nguyên) : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 04Authors: Nguyễn, Thanh ThủyKeywords: Tài sản;Bồi thường;Luật hình sự;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 72 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54163Appears in Collections:LAW - Master Theses

Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về cấp giấy phép lao động nước ngoài : Chuyên ngành Luật Quốc tế : 60 38 01 08

Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về cấp giấy phép lao động nước ngoài : Chuyên ngành Luật Quốc tế : 60 38 01 08Authors: Nguyễn, Tử KhuêKeywords: Quy định;Pháp luật;Việt Nam;Lao động nước ngoàiIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 83 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54172Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tái thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60380103

Title: Tái thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60380103Authors: Mai, Hồng AnhKeywords: Tái thẩm;Tố tụng dân sự;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54174Appears in Collections:LAW - Master Theses

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG SINH VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN 26S R-ADN CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH KS14 PHÂN LẬP TỪ CÂY KHỔ SÂM CROTON TONKINENSIS GAGNEP

Title: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG SINH VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN 26S R-ADN CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH KS14 PHÂN LẬP TỪ CÂY KHỔ SÂM CROTON TONKINENSIS GAGNEPAuthors: Trần Thị Như Hằng
Lê Mai Hương
Trần Thị Hồng Hà
Lê Thị Hoàng YếnKeywords: KS14;Croton tonkinensis Gapnep;Trichoderma konilangbra;rDNAIssue Date: 2008Publisher: Tạp chí Hóa họcSeries/Report no.: Tạp chí Hóa học;46(5A)Abstract: KS14 has been isolated from a medical plant Croton tonkinensis Gapnep. This selected fungal strain exhibited strong antimicrobial activity with wide broad activity against Gr positive, Gr negative Bacteria, filamentous fungal and yests. Here in, the optimal cultural conditions for its productivity of antimicrobial compounds including: media, pH,t... of KS14 has been investigated. The results showed that the best medium is Czapeck; the maximum activity accumulated at time of the 20 days with the optimum pH = 6. The rDNA sequencing showed that the sequence of gene KS1…

HOẠT TÍNH ỨC CHẾ PROTEINAZA CỦA DỊCH CHIẾT POLYPHENOL TRONG CÂY GỖ VANG (TÔ MỘC) CAESALPINIA SAPPAN L.

Title: HOẠT TÍNH ỨC CHẾ PROTEINAZA CỦA DỊCH CHIẾT POLYPHENOL TRONG CÂY GỖ VANG (TÔ MỘC) CAESALPINIA SAPPAN L.Authors: Nguyễn Minh Thắng
Phạm Thị Trân ChâuKeywords: Dịch chiết polyphenol;ức chế proteinaza;Cây gỗ vang (tô mộc);caesalpinia sappan L.Issue Date: 2008-07-16Publisher: Tạp chí Sinh họcSeries/Report no.: Tạp chí Sinh học;30(3)Abstract: Sappan wood (Caesalpina sappan L.) has been used as traditional medicine in Vietnam and other Asian countries for hundreds years. Phenolic compounds are involved in plant physiological and different pharmacological processes. Therefore, we analyse some phenolic compounds in different parts of C. sappan: heartwood, bark, seed coat and study their effect on some serine proteinases as well as on the growth of P. aeruginosa and S. aurens . The obtained results indicated that: Total polyphenol content (EtOH extract) of bark, heartwood, dormant seed coat, unripe seed coat are found to be equal: 96.84; 58.99; 51.94 and 21.40 (mg/g of dry matte…

Nghiên cứu cải tiến một số phương pháp tra cứu ảnh sử dụng đặc trưng ảnh : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01

Title: Nghiên cứu cải tiến một số phương pháp tra cứu ảnh sử dụng đặc trưng ảnh : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01Authors: Ngô, Quốc Tạo, người hướng dẫn
Đinh, Mạnh Tường, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu QuỳnhKeywords: Khoa học máy tính;Tra cứu ảnh;Xử lý ảnh;Đồ họa máy tínhIssue Date: 2010Publisher: ĐHCNAbstract: 125 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan về trích rút đặc trưng và tra cứu ảnh dựa vào đặc trưng thị giác, đưa ra một số kết luận và định hướng cho nghiên cứu. Trình bày kỹ thuật tra cứu ảnh dựa vào lược đồ màu khối HG và phương pháp cải tiến của nó là IHG. Nghiên cứu kỹ thuậ (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43556

Bài toán nội suy và mạng Nơron RBF : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01

Title: Bài toán nội suy và mạng Nơron RBF : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01Authors: Hoàng, Xuân Huấn, người hướng dẫn
Huỳnh, Hữu Tuệ, người hướng dẫn
Đặng, Thị Thu HiềnKeywords: Bài toán nội suy;Công nghệ thông tin;Khoa học máy tính;Mạng nơronIssue Date: 2009Publisher: ĐHCNAbstract: 124 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Khoa học máy tính – Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu những điểm cơ bản của bài toán nội suy hàm số và mạng nơron nhiều tầng bao gồm: nội suy đa thức cho hàm một biến, các khái niệm tiếp cận chính đối với bài toán nội suy hàm nhiều biến, giới thiệu tóm tắt về mạng nơron nhân tạo và các mạng nơron n (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43555Appears in Collections:UET - Dissertations

Thực hiện quyền con người- yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội

Sự hình thành và phát triển đường lối cánh mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hình ảnh
Phân tích các cương lĩnh, chiến lược và sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng của Đảng từ khi ra đời cho đến khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Phân tích những tiền đề kinh tế, chính trị và giai cấp của xã hội Việt Nam và thế giới, với nét đặc trưng nhất là chính sách khai thác, bóc lột nặng nề về kinh tế, chuyên chế về chính trị, kìm hãm, nô dịch về văn hoá đã tạo ra những biến đổi cơ bản trong xã hội Việt Nam, làm cơ sở cho sự ra đời của giai cấp công nhân Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã đến với chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Bác đã nhận ra rằng tính chất của cuộc cách mạng ở các nước thuộc địa trước hết là "dân tộc cách mệnh"; Cách mạng muốn thành công phải có Đảng cách mạng lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123…

Pháp luật về hoạt động tín dụng của Công ty tài chính và thực tiễn áp dụng tại Công ty tài chính Vinashin

Title: Pháp luật về hoạt động tín dụng của Công ty tài chính và thực tiễn áp dụng tại Công ty tài chính VinashinAuthors: Thiều, Thị ChiênKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Công ty tài chính;Công ty VinashinIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7201Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

Title: Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt NamAuthors: Phùng, Thị Thu HàKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Môi giới bất động sản;Bất động sảnIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7203Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)