Bài đăng

Nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Hình ảnh
Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Thị Hà tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33548Luận văn bao gồm các ý chính - Nêu ra và làm sáng tỏ được các khái niệm nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết nói chung và nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh nói riêng. - Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phư­ơng pháp đại đoàn kết.
- Phân tích, hệ thống hóa, làm nổi bật những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết. - Phân tích, làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay. - Góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng …

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Title: Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dânAuthors: Nguyễn, Mai HạnhKeywords: Giải quyết khiếu nại;Pháp luật Việt Nam;Đại biểu Quốc hộiIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 114 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16193Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng vệ chính đáng trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng vệ chính đáng trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Văn HảiKeywords: Luật hình sự;Phòng vệ chính đángIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về phòng vệ chính đáng, ranh giới giữa tội phạm với không phải là tội phạm (phải chịu trách nhiệm hình sự hay được loại trừ trách nhiệm hình sự) trên địa bàn cả nước giai đoạn 05 năm (2011 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.Description: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60108Appears in Collections:LAW - Master Theses

Factors Affecting Lecturer Job Satisfaction: Case of Vietnam Universities

Title: Factors Affecting Lecturer Job Satisfaction: Case of Vietnam UniversitiesAuthors: Pham, Thi LienKeywords: Job satisfaction;Lecturer satisfaction;VietnamIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Academic ResearchSeries/Report no.: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 2017;Vol. 6, No. 2Abstract: This paper studies factors affecting lecturer job satisfaction in some universities in Vietnam. The study uses data collected from the questionnaire survey with 167 responses. As a result, three out of six variables (including Salary and Fringe benefits, Recognition, and Communiation) have influential relationship with lecturer job satisfaction in the linear regression analysis. The paper also gives some recommendations for the universities to improve its policies and working environment to enhance lecturer job satisfaction level.Description: p. 138-148URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60461ISSN: 2226-3624Appears in Coll…

Sharp Asymmetric Resonance Based on 4x4 Multimode Interference Coupler

Title: Sharp Asymmetric Resonance Based on 4x4 Multimode Interference CouplerAuthors: Le, Duy Tien
Do, The Duong
Nguyen, Van Khoi
Nguyen, Anh Tuan
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical coupler;Fano resonance;EIT;FDTD;BPMIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Applied Engineering ResearchSeries/Report no.: ;Volume 12, Number 10 (2017)Abstract: We propose a method for generating the tunable Fano resonance line sharp by using only one 4x4 multimode interference (MMI) coupler. We show that our new device structure acting an interferometer and we employ a microring resonator and phase shifter to control the shape. The analytical analysis and FDTD simulations have been used for the first order design. The device has advantages of compactness, high tolerance fabrication and ease of fabrication on the same chip.Description: p. 2239-2242URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60463ISSN: 0973-4562Appears in Collections:IS …

Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380

Title: Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380Authors: Trần, Thị Thu PhươngKeywords: Luật Hành chính;Xét xử các vụ án hành chínhIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn nghiên cứu một cách chuyên sâu về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân theo Luật Tố tụng hành chính. Phân tích và đánh giá thực tế áp dụng các quy định của pháp luật về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án thông qua các vụ án cụ thể đã được giải quyết tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 cho đến nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần nhận thức đúng đắn, thống nhất về nội dung thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án theo Luật tố tụng hành chính, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả về thẩm quyền xét xét xử các vụ án hành chính.Description: 94 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60105Appear…