Bài đăng

Đặc điểm của các ngôi nhà cổ ở Hội An

Title: Đặc điểm của các ngôi nhà cổ ở Hội AnAuthors: Fukukawa, Yuichi
Tomoda, HiromichiKeywords: Việt Nam học;Nhà cổ;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 13 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21807Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Pháp quyền trong pháp luật truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc cổ( tập tục pháp lý Đông Á truyền thống dưới ánh sáng của chuẩn mực pháp quyền hiện đại)

Title: Pháp quyền trong pháp luật truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc cổ( tập tục pháp lý Đông Á truyền thống dưới ánh sáng của chuẩn mực pháp quyền hiện đại)Authors: Tạ, Văn TàiKeywords: Việt Nam học;Pháp quyền;Pháp luật;Việt Nam;Trung QuốcIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 17 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21504Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt: Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt: Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Trần, Thị Kim Oanh , người hướng dẫn
Phan, Nhật TrinhKeywords: Phật giáo;Tín ngưỡng dân gian;Thờ cúng tổ tiên;Người Việt;Tôn giáoIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 105 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại họcTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày khái quát chung về cơ sở lý luận tiếp cận sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt như: Khái niệm tín ngưỡng; Bản chất của tín ngưỡng và sự tiếp nhận Phật giáo của người Việt; Quan niệm tổ tiên trong Phật giáo. Ph (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35837Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nhân sinh quan Phật giáo và sự biến đổi của nó trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt : Luận văn ThS. Châu Á học: 60 31 50

Title: Nhân sinh quan Phật giáo và sự biến đổi của nó trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt : Luận văn ThS. Châu Á học: 60 31 50Authors: Nguyễn, Tương Lai, người hướng dẫn
Trần, Thị Họa MyKeywords: Phật giáo;Tôn giáo;Nhân sinh quan;Văn hoá tinh thần;Người ViệtIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35481Appears in Collections:USSH - Master Theses

Bậc Quân Vương và lời ăn năn sám hối

Title: Bậc Quân Vương và lời ăn năn sám hốiAuthors: Như TịnhKeywords: Giáo lý;Phật giáo;Lời sám hối;Lời ăn nănIssue Date: 2010Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 3/2010; 4 tr. ; TNS07935URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53688Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyện

Title: Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyệnAuthors: Thích, Thanh DuệKeywords: Bồ Tát Quan Thế Âm;Phật giáo;Giáo lý;Mười hai điều nguyệnIssue Date: 2010Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 2/2010; 4 tr. ; TNS07917URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53667Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tu tâm dưỡng tính

Title: Tu tâm dưỡng tínhAuthors: Thích Thanh PhướcKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Kinh nói: Phật nói tất cả pháp là để trị tâm bệnh của chúng sinhDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 3 tr. TNS091URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58475Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)