Bài đăng

Vài nét về phật giáo với thời lý

Title: Vài nét về phật giáo với thời lýAuthors: Thích Gia QuangKeywords: Phật giáo;Thời LýIssue Date: 2000Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Vai trò của Phật giáo trong thời lý đối với dân tộc taDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr. ; TNS11017URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58063Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Bát nhã ba la mật đa cốt tủy là đại thần chú

Title: Bát nhã ba la mật đa cốt tủy là đại thần chúAuthors: Trịnh Văn HiếnKeywords: Bát nhã ba la mật đa;Phật giáoIssue Date: 2000Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;5tr. ; TNS11018URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58064Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam

Hình ảnh
Kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng nhượng quyền thương mại chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như sự chuyển giao, tiếp nhận, mối quan hệ và môi trường... 
Nghiên cứu này chỉ ra các nhân tố thành phần thuộc về mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại gồm có cam kết, niềm tin và sự hài lòng; đồng thời chỉ rõ cách thức mà các yếu tố này tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng nhượng quyền.  Đặc biệt, thông qua phương pháp phân tích nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính, tác giả nhận thấy niềm tin là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả hoạt động kinh doanh trong yếu tố mối quan hệ. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới và phát triển không ngừng hình thức nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác
Title: Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt NamAuthors: Nguyễn, Khánh TrungKeywo…

Những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay

Hình ảnh
Bài viết tập trung phân tích những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là: (i) Cơ cấu lao động và việc làm còn nhiều bất hợp lý; (ii) Chất lượng lao động và việc làm còn rất thấp.  Để khắc phục những hạn chế này, cần nâng cao năng lực làm chủ của lực lượng lao động thông qua hai cách thức cơ bản là đổi mới toàn diện nền giáo dục - đào tạo của quốc gia và gia tăng sức ép cạnh tranh thông qua hội nhập quốc tế

Title: Những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động ở Việt Nam hiện nayAuthors: Lê, Thị Hồng ĐiệpKeywords: Lao động, việc làm, thất nghiệp, thị trường lao độngIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 30;Số 4 (2014)Abstract: Bài viết tập trung phân tích những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là: (i) Cơ cấu lao động và việc làm còn nhiều bất hợp lý; (ii) Chất lượng lao động và việc làm còn rất thấp. Để khắc phục những hạn chế này, c…

Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01

Title: Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01Authors: Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Doãn, Thị Vân AnhIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật - Khoa Luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52837Appears in Collections:LAW - Master Theses

Bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Title: Bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)Authors: Chu, Hồng Thanh , người hướng dẫn
Trần, Thị Huyền TrangIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: Electronic Resources
Luận án TS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)- Khoa luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52843Appears in Collections:LAW - Master Theses

Development and evaluation antitumor activity of PEGylated liposomal doxorubicin on tumor-bearing BALB/c-Foxn1nu mice model

Title: Development and evaluation antitumor activity of PEGylated liposomal doxorubicin on tumor-bearing BALB/c-Foxn1nu mice modelAuthors: Nguyen, Thanh Hai
Bui, Thanh TungKeywords: Doxorubicin;liposome;PEGylated;Tumor-bearing mice;HT29Issue Date: 2015Publisher: Journal of Applied Pharmaceutical ScienceAbstract: Doxorubicin hydrochloride is an antitumor antibiotic derived from anthracyclines. It has had limited use because of its dose-related cardiotoxicity and myelosuppression. Liposomes have been used as a vehicle for administration of pharmaceutical drugs because of their ability to improve the delivery of drugs to tumors, increase therapeutic efficacy, and decrease toxicity to normal cells. The aim of this study is to prepare a new liposomal dxorubicin on a large -scale and evaluate its antitumor activity in vivo. Liposomes were formed using the hydration of a thin lipid film method, and doxorubicin was loaded through a pH gradient technique. Based on TEM images, large la…