Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)

Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)
Authors: Đỗ, Thị Nghĩa Tình
Keywords: Cây dâu tằm;Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Nghiên cứu được đặc điểm về thực vật cây Dâu tằm; Định tính được các nhóm chất trong lá cây Dâu tằm; Chiết xuất, phân lập và xác định được cấu trúc một số chất từ lá cây Dâu.
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55121
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)