Vài nét về phật giáo với thời lý

Title: Vài nét về phật giáo với thời lý
Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Phật giáo;Thời Lý
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Vai trò của Phật giáo trong thời lý đối với dân tộc ta
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr. ; TNS11017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58063
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân