Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu 2D – Phần 1: Quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tả

Title: Tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu 2D – Phần 1: Quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tảAuthors: Viện Công nghệ Thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu. Tiêu chuẩn này liên quan đến quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tả đối với dữ liệu 2DURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11755Appears in Collections:ITI - Papers

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ SMS (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SMS, METADATA CHO DỮ LIỆU SMS, LƯU TRỮ DỮ LIỆU SMS, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU SMS), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ SMS (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SMS, METADATA CHO DỮ LIỆU SMS, LƯU TRỮ DỮ LIỆU SMS, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU SMS), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"Authors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn TCVN XXXX là tiêu chuẩn kỹ thuật về dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) quy định về phần định dạng dữ liệu SMS, dữ liệu đặc tả (metadata) cho dữ liệu SMS, lưu trữ dữ liệu SMS và trao đổi dữ liệu SMS. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, dịch vụ tin nhắn ngắn SMS cho phép người sử dụng gửi và nhận các tin nhắn ngắn (SM) trên các trạm di động (MS) thông qua các trung tâm chuyển mạch di động (MSC) tới các trung gian là các trung tâm dịch vụ (SC). Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, tin nhắn SMS có thể chứa 140 octet, nói một cách khác, tin nhắn SMS có thể có tối đa 160 ký tự khi mỗi ký tự được mã hóa theo bảng chữ cái GSM mặc định 7…

Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

Title: Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Authors: Vũ, Thị Hồng Hạnh
Trịnh, Tiến ViệtKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội môi giới mại dâmIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 7 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5588Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt NamAuthors: Nguyễn, Kim ChiKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội bắt cóc;Tội phạmIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 100 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16437Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đặc điểm của các ngôi nhà cổ ở Hội An

Title: Đặc điểm của các ngôi nhà cổ ở Hội AnAuthors: Fukukawa, Yuichi
Tomoda, HiromichiKeywords: Việt Nam học;Nhà cổ;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 13 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21807Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Pháp quyền trong pháp luật truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc cổ( tập tục pháp lý Đông Á truyền thống dưới ánh sáng của chuẩn mực pháp quyền hiện đại)

Title: Pháp quyền trong pháp luật truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc cổ( tập tục pháp lý Đông Á truyền thống dưới ánh sáng của chuẩn mực pháp quyền hiện đại)Authors: Tạ, Văn TàiKeywords: Việt Nam học;Pháp quyền;Pháp luật;Việt Nam;Trung QuốcIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 17 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21504Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt: Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt: Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Trần, Thị Kim Oanh , người hướng dẫn
Phan, Nhật TrinhKeywords: Phật giáo;Tín ngưỡng dân gian;Thờ cúng tổ tiên;Người Việt;Tôn giáoIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 105 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại họcTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày khái quát chung về cơ sở lý luận tiếp cận sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt như: Khái niệm tín ngưỡng; Bản chất của tín ngưỡng và sự tiếp nhận Phật giáo của người Việt; Quan niệm tổ tiên trong Phật giáo. Ph (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35837Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nhân sinh quan Phật giáo và sự biến đổi của nó trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt : Luận văn ThS. Châu Á học: 60 31 50

Title: Nhân sinh quan Phật giáo và sự biến đổi của nó trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt : Luận văn ThS. Châu Á học: 60 31 50Authors: Nguyễn, Tương Lai, người hướng dẫn
Trần, Thị Họa MyKeywords: Phật giáo;Tôn giáo;Nhân sinh quan;Văn hoá tinh thần;Người ViệtIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35481Appears in Collections:USSH - Master Theses

Bậc Quân Vương và lời ăn năn sám hối

Title: Bậc Quân Vương và lời ăn năn sám hốiAuthors: Như TịnhKeywords: Giáo lý;Phật giáo;Lời sám hối;Lời ăn nănIssue Date: 2010Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 3/2010; 4 tr. ; TNS07935URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53688Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyện

Title: Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyệnAuthors: Thích, Thanh DuệKeywords: Bồ Tát Quan Thế Âm;Phật giáo;Giáo lý;Mười hai điều nguyệnIssue Date: 2010Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 2/2010; 4 tr. ; TNS07917URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53667Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tu tâm dưỡng tính

Title: Tu tâm dưỡng tínhAuthors: Thích Thanh PhướcKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Kinh nói: Phật nói tất cả pháp là để trị tâm bệnh của chúng sinhDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 3 tr. TNS091URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58475Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tìm hiểu và thực hành pháp nhẫn nhục Bala Mật

Title: Tìm hiểu và thực hành pháp nhẫn nhục Bala MậtAuthors: Trần, Đức CôngKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Tìm hiểu một số đặc tính nổi bật trong pháp nhẫn nhục bà la mật.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 7 tr. TNS092URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58476Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13Authors: Trương, Quang Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị HằngIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 148 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53147

Images of women in Vietnamese traditional folk poetry = Hình tượng của người phụ nữ trong thơ ca dân tộc truyền thống Việt Nam. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

Title: Images of women in Vietnamese traditional folk poetry = Hình tượng của người phụ nữ trong thơ ca dân tộc truyền thống Việt Nam. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13Authors: Nguyễn, Thị Việt Thanh, người hướng dẫn
Đỗ, Thị ThủyIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 216 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53143

Giải pháp đảm bảo hậu cần đáp ứng mục tiêu chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN

Title: Giải pháp đảm bảo hậu cần đáp ứng mục tiêu chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHNAuthors: Tăng, Tài HoaKeywords: Hậu cần;công tác đảm bảo hậu cần;Giải pháp đảm bảoIssue Date: 2016-06Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHNSeries/Report no.: ;7tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12792

Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá lớp học cho giảng viên các trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh hiện nay

Title: Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá lớp học cho giảng viên các trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh hiện nayAuthors: Nguyễn, Thế HậuKeywords: Đánh giá lớp học;quốc phòng-an ninh;các giảng viênIssue Date: 2016-07Publisher: Tạp chí Giáo dục và Xã hộiSeries/Report no.: ;6tr.Description: Classroom asessment it undertood as the process of collecting feedback regularly to find out the quality of taeching and students’ reactions to the faculty’s teaching. Bassing on the classroom assessment’s results, teachers regulate teaching to improve learning outcomes for students. The article aims to give in brief some solutions to fostering classroom assessment skills for the faculty.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12941

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam
Authors: Trần Thị Tuyền
Nghiên cứu một cách cụ thể những vấn đề lý luận cơ bản về người tiêu dùng, các quyền cơ bản của người tiêu dùng, vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Phân tích, đánh giá thực tiễn vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua một số hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. - Qua quá trình nghiên cứu một số hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật trong thực tiễn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua hoạt động của Hội bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam...

Title: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng theo pháp luật Việt NamAuthors: Trần Thị TuyềnKeywords: Luật kinh tế;Hội bảo vệ người tiêu dùng;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2017Publ…

Cho thuê tài chính

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8571 Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức tín dụng có thể cấp tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh hình thức cho vay – một hình thức cấp tín dụng khá “cổ điển” và phổ biến, hiện nay pháp luật còn cho phép tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng dưới những hình thức khác như bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán và cho thuê tài chính.
Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng được pháp luật lần đầu tiên ghi nhận tại Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính năm 1990 với tên gọi là hoạt động thuê mua tài chính. Tuy nhiên, phải đến khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 149/QĐ-NH5 ngày 27/5/1995, sau đó là Nghị định 64/CP của Chính phủ ngày 9/10/1995 và Thông tư 03/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước ngày 9/2/1996, thì hoạt động này mới được sự điều chỉnh cụ thể của pháp luật. Sau khi Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004) được ban hành, hoạt động …