Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng vệ chính đáng trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng vệ chính đáng trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Văn HảiKeywords: Luật hình sự;Phòng vệ chính đángIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về phòng vệ chính đáng, ranh giới giữa tội phạm với không phải là tội phạm (phải chịu trách nhiệm hình sự hay được loại trừ trách nhiệm hình sự) trên địa bàn cả nước giai đoạn 05 năm (2011 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.Description: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60108Appears in Collections:LAW - Master Theses

Factors Affecting Lecturer Job Satisfaction: Case of Vietnam Universities

Title: Factors Affecting Lecturer Job Satisfaction: Case of Vietnam UniversitiesAuthors: Pham, Thi LienKeywords: Job satisfaction;Lecturer satisfaction;VietnamIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Academic ResearchSeries/Report no.: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 2017;Vol. 6, No. 2Abstract: This paper studies factors affecting lecturer job satisfaction in some universities in Vietnam. The study uses data collected from the questionnaire survey with 167 responses. As a result, three out of six variables (including Salary and Fringe benefits, Recognition, and Communiation) have influential relationship with lecturer job satisfaction in the linear regression analysis. The paper also gives some recommendations for the universities to improve its policies and working environment to enhance lecturer job satisfaction level.Description: p. 138-148URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60461ISSN: 2226-3624Appears in Coll…

Sharp Asymmetric Resonance Based on 4x4 Multimode Interference Coupler

Title: Sharp Asymmetric Resonance Based on 4x4 Multimode Interference CouplerAuthors: Le, Duy Tien
Do, The Duong
Nguyen, Van Khoi
Nguyen, Anh Tuan
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical coupler;Fano resonance;EIT;FDTD;BPMIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Applied Engineering ResearchSeries/Report no.: ;Volume 12, Number 10 (2017)Abstract: We propose a method for generating the tunable Fano resonance line sharp by using only one 4x4 multimode interference (MMI) coupler. We show that our new device structure acting an interferometer and we employ a microring resonator and phase shifter to control the shape. The analytical analysis and FDTD simulations have been used for the first order design. The device has advantages of compactness, high tolerance fabrication and ease of fabrication on the same chip.Description: p. 2239-2242URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60463ISSN: 0973-4562Appears in Collections:IS …

Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380

Title: Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380Authors: Trần, Thị Thu PhươngKeywords: Luật Hành chính;Xét xử các vụ án hành chínhIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn nghiên cứu một cách chuyên sâu về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân theo Luật Tố tụng hành chính. Phân tích và đánh giá thực tế áp dụng các quy định của pháp luật về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án thông qua các vụ án cụ thể đã được giải quyết tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 cho đến nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần nhận thức đúng đắn, thống nhất về nội dung thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án theo Luật tố tụng hành chính, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả về thẩm quyền xét xét xử các vụ án hành chính.Description: 94 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60105Appear…

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Electrocoagulation for ammonium removal in Nam Son landfill leachate

Title: Electrocoagulation for ammonium removal in Nam Son landfill leachateOther Titles: Loại bỏ amoni trong nước rỉ rác của bãi rác Nam Sơn bằng keo tụ điện hóaAuthors: Le, Thanh Son
Le, Cao Khai
Nguyen, Thi Ha
Doan, Tuan Linh
Doan, Thi AnhKeywords: Ammonium;electrocoagulation;landfill leachate;iron;aluminum;electrodesIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: In this paper, an electrocoagulation reactor was set up to investigate the ammonium removal in Nam Son landfill leachate. The research focused on studying several factors that affect to the ammonium removal namely current intensity, operating time, initial pH and electrode materials. Mono-polar electrocoagulation reactor was conducted in a batch system with iron electrodes and 1.8 L leachate. The research indicated that current intensity and operating time are directly proportional with NH4+ treatment performance. When applied current increased from 1 to 4A, the NH4+ removal percentage we…

The Impacts of Climate Change and Adaptation Measures for Rice Production in Central Vietnam: A Pilot in Nui Thanh District, Quang Nam Province

Title: The Impacts of Climate Change and Adaptation Measures for Rice Production in Central Vietnam: A Pilot in Nui Thanh District, Quang Nam ProvinceOther Titles: Tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng đối với sản xuất lúa tại khu vực miền Trung Việt Nam: thí điểm tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng NamAuthors: Bui, Thi Thu Trang
Nguyen, Thi Hong HanhKeywords: Adaptation measure;Aquacrop model;climate change;climate change scenarios;SDSM modelIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: This study analyses the impacts of climate change on rice production and adaptation in Nui Thanh district, Quang Nam province. This study pursues to seek following queries including forecast future rainfall, temperature, rice yield, and analyze adaptation measures to improve rice production under different climate change scenarios in Nui Thanh district, Quang Nam province, Vietnam. The study was based on firstly identification of the problem in…

Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Title: Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàngAuthors: Trần, Thị HằngKeywords: Luật hình sự;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tội phạmIssue Date: 2007Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13984Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trần, Thị Thu NamKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội chứa chấpIssue Date: 2007Publisher: ĐHQGHNCitation: 114 tr.Abstract: Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa này; phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

What Determines Export Participation of Private Domestic Manufacturing SMEs in Vietnam

Title: What Determines Export Participation of Private Domestic Manufacturing SMEs in VietnamAuthors: Nguyen, Trong Co
Tran, Duc Hiep
Vu, Van HuongKeywords: Asian Social Science;Export;Vietnam;SMEsIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: This study provides for the new evidence of factors determining export participation of private manufacturing SMEs in Vietnam. Using a recent national survey in 2011 about private manufacturing SMEs, we find that while more years in business does not affect the probability of firm exporting, firm with smaller scale have a lower likelihood of exporting...URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12824Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Socio-Economic Determinants of Household Income among Ethic Minorities in the north-west mountains, Vietnam

Title: Socio-Economic Determinants of Household Income among Ethic Minorities in the north-west mountains, VietnamAuthors: Tran, Quang TuyenKeywords: Croatian Economic Survey;Vietnam;Socio-Economic DeterminantsIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: This paper investigates both commune and household determinants of household income among ethnic minorities in the North-West Mountains - the poorest region of Vietnam. The findings show that the vast majority of the sample households heavily depend on agricultural activities…URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12828Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)