Thử ứng dụng những tiến bộ về tin học vào việc dạy - học ngoại ngữ bằng hệ thống Multimedia : Đề tài NCKH. QN.96.03

Title: Thử ứng dụng những tiến bộ về tin học vào việc dạy - học ngoại ngữ bằng hệ thống Multimedia : Đề tài NCKH. QN.96.03
Authors: Nguyễn, Lân Trung
Bùi, Ngọc Oánh
Nguyễn, Bảo Lập
Trần, Thịnh Phát
Keywords: Đa phương tiện;Ngoại ngữ;Phương pháp giảng dạy;Tin học ứng dụng
Issue Date: 2000
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nêu bật những thành tựu, ưu thế của công nghệ Multimedia ở góc độ những thiết bị hỗ trợ cho quá trình dạy học ngoại ngữ. Tiến hành phân loại, đánh giá một số phần mềm dạy học ngoại ngữ sử dụng công nghệ CD-ROM Multimedia và ngôn ngữ siêu văn bản. Phân tích hoàn cảnh thực tế Việt Nam về tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ Multimedia trong dạy học ngoại ngữ. Đề xuất nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ Multimedia vào dạy học ngoại ngữ tại Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN Đánh giá phân loại 120 phần mềm giảng dạy ngoại ngữ của 4 thứ tiếng Nga, Trung, Anh, Pháp
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22595

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân