Mùa xuân nói về chữ "duyên" của nhà Phật

Title: Mùa xuân nói về chữ "duyên" của nhà Phật
Authors: Pháp Vương Tử
Keywords: Triết lý phật giáo;Phật giáo;Giáo lý
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1/2012 ; 3 tr. ; TNS07667
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55077
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam

Vài nét về phật giáo với thời lý

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)