Điều tra sơ bộ tính chất hóa sinh của các enzyme protease ngoại bào từ các chủng vi sinh vật

Title: Điều tra sơ bộ tính chất hóa sinh của các enzyme protease ngoại bào từ các chủng vi sinh vật
Authors: ThS Phan Thị Hà
Issue Date: 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11180
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân