Giáo lý Phật giáo mang tính khả thi cao trong cuộc sống

Title: Giáo lý Phật giáo mang tính khả thi cao trong cuộc sống
Authors: Phạm, Trung Chính
Keywords: Giáo lý;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 4/2008 ; 3 tr. ; TNS07638
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54577
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam

Vài nét về phật giáo với thời lý

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)