Biến đổi nghĩa trong tiếng Đức dựa trên ví dụ của động từ tình thái

Title: Biến đổi nghĩa trong tiếng Đức dựa trên ví dụ của động từ tình thái
Other Titles: Semantic change in German language based on modal verbs
Authors: Bùi, Linh Hà
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Tiếng Đức;Động từ tình thái
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8999

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)

Nghiên cứu tác dụng chống đông máu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp và Tam thất hoang trên in vitro