Biến đổi nghĩa trong tiếng Đức dựa trên ví dụ của động từ tình thái

Title: Biến đổi nghĩa trong tiếng Đức dựa trên ví dụ của động từ tình thái
Other Titles: Semantic change in German language based on modal verbs
Authors: Bùi, Linh Hà
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Tiếng Đức;Động từ tình thái
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8999

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)