Biến đổi nghĩa trong tiếng Đức dựa trên ví dụ của động từ tình thái

Title: Biến đổi nghĩa trong tiếng Đức dựa trên ví dụ của động từ tình thái
Other Titles: Semantic change in German language based on modal verbs
Authors: Bùi, Linh Hà
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Tiếng Đức;Động từ tình thái
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8999

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam

Vài nét về phật giáo với thời lý

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)