ACGs: Adaptive Course Generation System - An Efficient Approach to Build E-learning Course

Title: ACGs: Adaptive Course Generation System - An Efficient Approach to Build E-learning Course
Authors: Nguyen, Viet Anh
Ho, Si Dam
Keywords: ACGS;Bee-gent
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN
Abstract: Recently, adaptive course generation has been focusing by several researchers. We have built ACGs system to create adaptive courses for each learner based on evaluating demand, ability, background and learning style of them. ACGs is also separated content from model of course and extended learning objects in order to using intelligent agent to help them choice effectively adaptive course.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14537
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)

Nghiên cứu tác dụng chống đông máu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp và Tam thất hoang trên in vitro